Αξίες & ΣτρατηγικέςΟΙ ΑΞΙΕΣ ΜΑΣ

  • Να συνεργαζόμαστε πάντοτε με ενδιαφέρον, ειλικρίνεια και υπευθυνότητα με το προσωπικό, τους πελάτες και τους προμηθευτές χωρίς διακρίσεις.
  • Να κάνουμε τα σωστά πράγματα σωστά από την αρχή, βασιζόμενοι σε άριστες πρακτικές και στις αρχές της ολικής ποιότητας για το κοινωνικό όφελος.


ΟΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΜΑΣ

  • Να έχουμε και να διατηρούμε την απόλυτη γνώση των αναγκών του πελάτη και να δίνουμε λύσεις που να τους ικανοποιεί και να τους δημιουργεί υπεραξίες.
  • Να είμαστε ανταγωνιστικοί σε ότι κάνουμε, όχι μόνο στη ποιότητα των υπηρεσιών, αλλά και στις τιμές που προσφέρουμε.
  • Να προωθούμε τη αειφόρο ανάπτυξη της επιχείρησης εξασφαλίζοντας τη διατήρηση της ηγετικής μας θέση στην αγορά στην οποία απευθυνόμαστε.


ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

  • Συγκεντρωνόμαστε σε συγκεκριμένους και μετρήσιμους στόχους και προσπαθούμε να τους επιτύχουμε αξιοποιώντας τις ιδέες, το ταλέντο και τις ικανότητες των εργαζομένων, τις οποίες αναβαθμίζουμε με δια βίου εκπαίδευση.
  • Αναβαθμίζουμε όλα τα μέσα που χρησιμοποιούμε και ανασχεδιάζουμε συνεχώς όλα τα συστήματα και τις λειτουργίες της εταιρίας ώστε να επιτυγχάνουμε πάντα το καλύτερο.