'index')); $rootUrlName = 'Λύσεις & Προϊόντα'; $parentUrl = Router::url(array('action' => 'index', $item['ServicesCategory']['id'])); ?>

Τηλεπικοινωνίες - Εταιρικές συνδέσεις VPN

Στις μέρες μας όλες οι επιχειρήσεις βασίζονται στην άμεση πρόσβαση στους κοινόχρηστους πόρους τους, όπως οι εκτυπωτές, τα αρχεία, οι κεντρικοί υπολογιστές/διακομιστές (servers),και σε πολλές περιπτώσεις αυτό χρειάζεται να γίνεται από οποιοδήποτε μέρος της Γης. Επειδή όμως τα εταιρικά δεδομένα κάθε εταιρείας έχουν την ανάγκη να είναι ασφαλή και προστατευμένα από αδιάκριτα βλέμματα, όταν χρειαζόμαστε απομακρυσμένη πρόσβαση σε αυτά, θα πρέπει να διασφαλίσουμε την ασφάλεια της επικοινωνίας με την εταιρεία μας. Γι' αυτό το λόγο υπάρχει η υπηρεσία VPN (Virtual Private Network) που στην ουσία δημιουργεί ένα ασφαλές δίαυλο επικοινωνίας 2 υπολογιστών μέσω του Internet. Υπάρχουν πολλοί τρόποι να δημιουργήσουμε ένα εικονικό δίκτυο (VPN) μεταξύ 2 υπολογιστών ή μεταξύ 2 ομάδων υπολογιστών που μπορεί να βρίσκονται σε άλλη τοποθεσία ή ακόμα και ήπειρο ! Ο πιο σωστός και ασφαλής τρόπος δημιουργίας VPN είναι να συνδέσουμε σε κάθε άκρο του ένα ειδικά σχεδιασμένο Router που να δημιουργεί ένα εικονικό δίκτυο μεταξύ των δύο Router και να ενώνει τα δυο τοπικά δίκτυα που είναι πίσω από αυτά.

Τα Intranet VPNs χτίζονται πάνω στο Internet ή σε IP, Frame Relay ή ATM του δικτύου του παροχέα υπηρεσιών.
Τα Intranet VPNs που χτίζονται πάνω σε IP WAN υποδομή χρησιμοποιούν IPSec ή GRE για τη δημιουργία ασφαλών τούνελ για τη μεταφορά της κίνησης του WAN. Όταν συνδυάζονται με τους μηχανισμούς QoS (WFQ, WRED, GTS, CAR) του παροχέα υπηρεσιών , τότε διασφαλίζεται η αποδοτικότερη χρήση του εύρους ζώνης και αξιόπιστη διασύνδεση. Τα πλεονεκτήματα των Intranet είναι:

o    Μειωμένο κόστος WAN εύρους ζώνης
o    Εύκολη σύνδεση απομακρυσμένων sites
o    Αυξημένο χρόνο λειτουργίας(uptime) με την ενεργοποίηση της υπηρεσίας πλεοναζόντων WAN διασυνδέσεων στους παροχείς υπηρεσιών.

Το να επεκτείνει μια επιχείρηση τη σύνδεσή της με τους συνεργάτες και προμηθευτές της είναι ακριβή και δύσκολη υπόθεση σε ένα περιβάλλον ιδιωτικού δικτύου. Ακριβές αφιερωμένες συνδέσεις πρέπει να φτάσουν μέχρι τους συνεργάτες, πολιτικές διαχείρισης και πρόσβασης θα πρέπει να επιλεχθούν και να συντηρηθούν και συχνά υπάρχει η ανάγκη εγκατάστασης συμβατού εξοπλισμού στο site του συνεργάτη. Όταν επιπλέον υπεισέρχεται και ο παράγοντας “κλήση” τότε τα πράγματα μπλέκονται ακόμα περισσότερο διότι κάθε ξεχωριστό domain πρέπει να διαχειρίζεται ξεχωριστά. Χάρη σε αυτήν τη πολυπλοκότητα πολλές εταιρίες δεν επεκτείνουν τη σύνδεσή τους στους συνεργάτες τους και υπόκεινται σε ότι αυτό συνεπάγεται.

Ένα από τα πλεονεκτήματα της VPN WAN αρχιτεκτονικής είναι η ευκολία της ανάπτυξης και διαχείρισης των extranet. Η extranet σύνδεση επιτυγχάνεται χρησιμοποιώντας την ίδια αρχιτεκτονική και πρωτοκολλά με αυτά των intranet και απομακρυσμένων VPN δικτύων. Η κύρια διαφορά είναι το ότι η άδεια πρόσβασης στους χρήστες δίδεται μια φορά κατά τη σύνδεση στο δίκτυο του συνεργάτη τους.

Το VPN σας δίνει την δυνατότητα
•    άμεσης διασύνδεσης των τοπικών δικτύων που λειτουργούν στα κατά τόπους σημεία παρουσίας της επιχείρησής σας.
•    ασφαλούς κι αξιόπιστης απομακρυσμένης πρόσβασης των στελεχών ή των συνεργατών της εταιρίας σας στα πληροφοριακά της συστήματα (λ.χ. intranets, CRM, ERP κλπ).
•    ενεργοποίησης υπηρεσιών τηλεφωνίας, προσφέροντάς σας έτσι απολύτως δωρεάν ενδοεταιρικές κλήσεις και σημαντικά μειωμένες δαπάνες για κάθε άλλη εξερχόμενη κίνηση.
•    υποστήριξης online επιχειρηματικών εφαρμογών (λ.χ. intranets, e-mail και internet access, file sharing, αντίγραφα ασφαλείας βάσεων δεδομένων κλπ.).
•    ορισμού συγκεκριμένης προτεραιότητας για την κίνηση των διαφορετικών πακέτων «πληροφορίας» εντός του δικτύου (Class of Service), αναλόγως των ιδιαίτερων επιχειρηματικών σας αναγκών.
•    Τα Ιδεατά Ιδιωτικά Δίκτυα που δημιουργούνται με την τεχνολογία MPLS παρέχουν αυξημένη προστασία κατά τη διακίνηση των δεδομένων μεταξύ των σημείων παρουσίας της εταιρείας σας, μειώνοντας έτσι στο ελάχιστο τον κίνδυνο υποκλοπής, καθώς η κίνηση ανάμεσα στα σημεία που ανήκουν στο VPN είναι παντελώς απομονωμένη από την κίνηση των άλλων VPN.
•    Η υπηρεσία VPN της εταιρείας μας δίνει τη δυνατότητα δημιουργίας κλειστών ιδιωτικών δικτύων, των οποίων τα μέλη μπορούν να συνδέονται μεταξύ τους με οποιαδήποτε επιθυμητή λογική τοπολογία. Με την ευελιξία αυτή διευκολύνεται η εξυπηρέτηση διαφορετικών επιχειρησιακών διαδικασιών πάνω από το ίδιο δίκτυο. Π.χ. η εξυπηρέτηση της φωνητικής επικοινωνίας των σημείων παρουσίας μίας εταιρείας απαιτεί άμεση διασυνδεσιμότητα ενός σημείου με οποιοδήποτε άλλο σημείο της εταιρείας (full mesh λογική τοπολογία). Κάτι τέτοιο δεν είναι επιθυμητό για τα δίκτυα δεδομένων κάποιων επιχειρήσεων οι οποίες μπορούν να επιλέξουν τοπολογία αστέρα ή partial mesh. Με τη χρήση της τεχνολογίας MPLS και οι δύο λύσεις μπορούν να συνυπάρξουν πάνω από ένα ενιαίο δίκτυο. Η ευελιξία των υπηρεσιών VPN δίνει τη δυνατότητα ενσωμάτωσης των μελλοντικών απαιτήσεων που μπορεί να προκύψουν από το δυναμικά εξελισσόμενο επιχειρησιακό περιβάλλον, σε μικρό χρόνο και με ελεγχόμενο κόστος.
•    Με τη χρήση των υπηρεσιών VPN παρέχεται η δυνατότητα διατήρησης του σχήματος διευθυνσιοδότησης το οποίο έχει υιοθετήσει εσωτερικά μια εταιρεία, μειώνοντας με αυτόν τον τρόπο σημαντικά το κόστος υιοθέτησης της νέας τεχνολογίας.
•    Οι υπηρεσίες VPN δίνουν τη δυνατότητα δημιουργίας πολιτικής επιπέδου υπηρεσιών από άκρο σε άκρο, διασφαλίζοντας με αυτόν τον τρόπο την προνομιακή μεταχείριση των ευαίσθητων επιχειρησιακών δεδομένων σε όλα τα στάδια της μετάβασής τους.
•    Με τη χρήση των υπηρεσιών VPN δίνεται η δυνατότητα στις επιχειρήσεις να δημιουργούν Ιδεατά Ιδιωτικά Δίκτυα χρησιμοποιώντας μία πληθώρα τεχνολογιών διασύνδεσης, όπως κυκλώματα οπτικών ινών, ψηφιακές γραμμές, ADSL, SDSL, Dial up, ώστε να επεκτείνουν το δίκτυο τους με αποτελεσματικό και αποδοτικό τρόπο.